Wednesday, 16 May 2018

Mapag Sasih Siam

Wanci nyérélék tara tetelepék
Waktos anu nyérélék teu karaos
Ngolébat pinuh katineung
Mangsa kalangkung kantun waasna
Wanci kamari kari éndahna
Kabungah jeung kasusah mapaésan lalakon kahirupan
kabagjaan jeung kasedih ngahias lalampahan diri
Papait tur mamanis jadi samara kadunyaan
Mangsa anyar baris datang pinuh harepan
Bilih aya tutur saur anu teu ka ukur
Réka basa anu pasilia
Ucapan anu lepat
Jangji anu jalir
Sumpah anu sulaya
Tingkah paripolah tur kereteg manah anu teu merenah
Ulah dugikeun aya gantar kakaitan
Sateuacana dugi ka sasih Ramadhan
Sim abdi neda dihapunten tina sagala rupi kalepatan dohir sinareng batin
Wilujeung mapag sasih anu pinuh kabarokahan
Mugia bagja sapanjang yuswa rahayu satungtung umur
Raharja salalawasna Ridho Allah nu diseja
Salamet dunya Akhérat

Mohon komentar yang bermanfaat...
Orang bijak, komentarnya juga bijak n_n


Your comment will be moderated first before posted

Thanks
EmoticonEmoticon